Welkom op de website training zelfrealisatie

Deze site richt zich bij uitstek op dienstverlenende organisaties die voor mensen werken.

Ervaar je nog passie en bevlogenheid?
Stap je iedere ochtend vol energie uit je bed, klaar voor de nieuwe dag?

De druk in onze maatschappij is fors toegenomen. Er moet veel gepresteerd worden, veelal met minder mensen, lager budget en in minder tijd. Het is een enerverende en uitdagende tijd en er wordt veel appèl gedaan op creativiteit en autonomie van medewerkers.
Dit vraagt scherpte en alertheid.

De werkgever vraagt zich af of “zijn medewerkers” nog gepassioneerd en gedreven zijn. ‘Binden zij zich nog aan onze organisatiedoelstellingen? Dragen zij nog optimaal bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening?’
De werknemer vraagt zich af of hij/zij nog bij de juiste organisatie werkt. ‘Krijg ik hier voldoening en word ik hier gewaardeerd? Wordt er appèl gedaan op mijn kwaliteit en inbreng? En voel ik mij nog enthousiast?’

Onze visie is, dat gepassioneerde werknemers sterk verbonden zijn met hun persoonlijke drives.
Hun gedrevenheid draagt bij aan een organisatie die een hogere kwaliteit van dienstverlening realiseert. Een win-win situatie!

Voor organisaties en bedrijven hebben we een integratieve benadering ontwikkeld, waar de training deel van uitmaakt:
Eerst vindt een nulmeting plaats en analyse naar de gedrevenheid bij medewerkers in relatie tot de kwaliteit van het aanbod. Vervolgens wordt de organisatie geadviseerd over het effectueren van de juiste randvoorwaarden voor een goed werkklimaat voor gepassioneerde medewerkers.
Voor de werknemers is de training Zelfrealisatie ontwikkeld om (weer) bij de eigen passie voor het werk en privé leven te komen. Desgewenst aangevuld met individuele coaching.
De Training kan ook uitstekend gevolgd worden door particulieren. Want gepassioneerd leven is gepassioneerd werken.

Deze site richt zich op informatie over de training Zelfrealisatie.

De informatie op deze site is opgesplitst in een deel voor werkgevers:
En een uitgebreider deel voor werknemers en particulieren: