Onze training is modulair van opzet. Onze unieke aanpak is er in gelegen, dat we uitgaan van ervaren en voelen en veel minder gericht zijn op kennisinzichten. In het licht van onze visie wordt uitgegaan van een semi-gestructureerde agenda waar veel ruimte is voor een organisch verloop. Dit is kenmerkend voor de training. Er zijn daarom doorgaans twee trainers aanwezig gedurende de looptijd van de training. Deze werkwijze vraagt een hoge mate van alertheid van de trainers.

De hele opzet is ondogmatisch en er wordt gebruik gemaakt van methodieken die de deelnemers bewust uit hun comfortzone halen. Dit om te bevorderen dat deelnemers zicht krijgen op hun diepere drives, beperkingen maar ook (onbekende) talenten. Veiligheid is daarom van groot belang. Het gaat om ervaren, voelen en doorleven. De deelnemers moeten bereid zijn om zichzelf kwetsbaar en open op te stellen. Essentieel hierbij is communicatie vanuit wederzijds respect.
Deelnemers aan de trainingsdagen kunnen ook veel bieden aan mede-deelnemers omdat een groep over een variƫteit aan talenten beschikt en een geweldig klankbord vormt in de zelfexploratie.
Naast dagelijkse groepssessies zijn er iedere dag ook momenten voor individuele aandacht en/of coaching. Dit om ook maatzorg te kunnen leveren.

We gebruik van meditaties, kristallen klankschaalsessies, een coaching wandeling, het lopen van het Labyrint op weg naar jezelf, desgevraagd voedingsadviezen, ingehuurde therapeuten en/of inspirerende sprekers.

Samenwerking met derden

In het advanced programma zullen we gebruik maken van derden indien dat dienstbaar is aan het resultaat. Je kunt denken aan een geleide groepsmeditatie, een yogasessie, of bijvoorbeeld een lezing.
Daarmee wordt consequent getracht de deelnemer langs alternatieve wegen in contact te brengen met zijn/haar diepste drijfveren, krachten, talenten, kwaliteiten en verlangens.
Hoe beter men leeft vanuit balans in en met zijn Zelf, hoe beter de kwaliteit van leven en gevoel van optimale zingeving en zicht op zijn eigen persoonlijke gedrevenheid en passie.

Coaching gerelateerd aan training

Tijdens de training worden processen in gang gezet. Deelnemers hebben soms behoefte aan individuele begeleiding na de basistraining.
Dit is op maat te leveren in overleg met de deelnemer.