De training is feitelijk voor alle mensen profijtelijk die vanuit hun eigen talenten (weer) vol passie en gedrevenheid in hun leven en werk willen staan. We gaan daarbij uit van deelnemers met een diversiteit aan achtergronden. Immers, juist door andersdenkenden wordt een deelnemer getriggerd om na te denken waar deze zelf staat.
Wel wordt gelet bij de samenstelling van de deelnemersgroep op specifieke aspecten als: opleidingsachtergrond en de branche waar een deelnemer werkzaam is.  Een enigszins soortgelijke oriëntatie maakt de herkenning wat groter. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers of leidinggevenden uit dienstverlenende organisaties, zoals de zorg, (semi)overheidsinstellingen, commerciële bedrijven en particulieren. De training is per definitie vraaggestuurd en houdt zoveel mogelijk rekening met individuele processen.

In alle gevallen zullen we wel een intakegesprek voeren om te bevorderen dat de deelnemers met een juiste mindset aan de training beginnen en de randvoorwaarden onderschrijven.
Indien er vraag is om een groep medewerkers van een team uit één bedrijf te begeleiden, kan de training op maat worden gemaakt en op locatie gegeven.
Hoe evenwichtiger de individuen in een team, hoe kansrijker een optimale samenwerking.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij persoonlijke doelstellingen en de wens om rekening te houden met specifieke aspecten van de samen te stellen groep, werken we met wachtlijsten. Indien deze te lang zouden worden, kijken we naar oplossingen op maat.