U staat voor grote conversie opdrachten; klanten worden mondiger en verzekeraars, gemeenten, overheid en andere stakeholders stellen hogere eisen.
Er wordt veel flexibiliteit en daadkracht van u gevraagd en een optimale bedrijfsvoering.
En uw belangrijkste bedrijfskapitaal, uw medewerkers, moeten mee in een voortdurend veranderingsproces.
Na jaren van recessie trekt de economie weer aan.
Maar hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers hun veranderend takenpakket met enthousiasme uitdragen? En tot hun recht komen in hun functie en daarmee bijdragen aan een goede klanttevredenheid?

De training zelfrealisatie voor medewerkers is speciaal hiervoor ontwikkeld en helpt u om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De training is een onderdeel van een traject: eerst een nulmeting naar gedrevenheid onder medewerkers. Een analyse samen met u van het resultaat geeft zicht op de richting en kan ondersteund worden door een kort en stevig adviestraject om de juiste randvoorwaarden te faciliteren. De training helpt de medewerkers hun nieuwe rol op te pakken. Na een jaar kan een her-meting worden gedaan.
Voor u als werkgever is een pagina met een samenvatting van de training