Visie

Het aanbod van ‘Trainingzelfrealisatie’ is gericht op het ontdekken van de persoonlijke drives, kwaliteiten en talenten. En op inzicht krijgen in (belemmerende) overtuigingen, inzicht in de taal van het lichaam en de geest. Het gaat daarbij niet om kennis, maar om deelnemers (weer) te laten voelen en ervaren. Om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen werk en eigen leven. En zo te komen tot hun passie voor het werk.

Werkwijze

Door een ondogmatische aanpak in onze modulair opgezette training en via een aantal stappen als zelfanalyse, zelfkennis/-inzicht en zelfwaardering trachten we de deelnemer te verbinden met zijn passie en gedrevenheid. En daarmee te bewerkstelligen dat deze zich met enthousiasme achter de bedrijfsdoelstellingen schaart. Of niet, in het geval mocht blijken dat verandering van functie zowel heilzaam voor de persoon zelf is als voor het bedrijf.
Door de deelnemer uit zijn/haar comfortzone te halen, lukt het beter om ontwapenend in zichzelf te schouwen. Veiligheid dient dan ook gegarandeerd te zijn.

Aan de training gaat een intakegesprek vooraf met de aspirant deelnemer.
Er wordt gewerkt met twee trainers. Binnen de structuur van de training is de nodige flexibiliteit voor een organisch verloop. Dit vraagt veel scherpte en alertheid van zowel van de trainers als de deelnemers.

De groepen zijn minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers groot.
Voor leidinggevenden gaan we uit van 6 tot 10 deelnemers.
De groepen zijn zorgvuldig samengesteld. Aanmelding kan zowel op individuele basis als door u als werkgever indien u meerdere groepen in uw organisatie wilt laten deelnemen. U kunt daarbij denken aan fasegewijs hele teams. Bij grotere organisaties zouden de opinieleiders de training kunnen volgen. Ook homogeen samengestelde groepen van leidinggevenden zijn aan te bevelen. Zij worden immers geacht transities aan te sturen.

Opbrengst

  • Meer autonoom werkende medewerkers.
  • Betere samenwerking.
  • Betere communicatie.
  • Beter gebruik van competenties.
  • Sterkere binding met de organisatie.
  • Lager ziekteverzuim.

Opzet

De Basistraining bestaat uit twee modules van 3 dagen (7 dagdelen) op een externe locatie met 2 overnachtingen per module (i.v.m. avondprogramma).
Optioneel is de advanced training. Dit is een verdiepingstraining van één module en duurt  3 dagen (7 dagdelen).

Kosten

Tarief per dag voor werknemers: €300,- per persoon.
Tarief per dag voor managers: €350,- per persoon. In dit tarief is een follow-up coachgesprek inbegrepen per deelnemer. Dit om leidinggevenden te helpen veranderingen te consolideren.

Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% BTW en de (all-in) arrangementskosten.

Arrangementskosten huidige trainingslocatie ‘Samaya’: € 390,- per module (3 dagen) per persoon (incl. overnachtingen, alle maaltijden, koffie/thee/snacks tussendoor).

Korting:
Indien u meerdere groepen laat deelnemen aan de training komen wij graag een kortingspercentage met u overeen.