De structuur die we hanteren is de volgende:
In organisaties wordt vaak gewerkt met de Cirkel van Deming.
Dit zijn vier stappen die steeds weer opnieuw doorlopen worden uit oogmerk van kwaliteitsbeleid.
Er worden activiteiten gepland. Daarna worden ze in de praktijk uitgevoerd. Na verloop van tijd wordt geëvalueerd of de activiteiten hebben geleid tot de beoogde doelen. Vaak wordt bijgesteld en worden deze activiteiten weer gepland.

Geïnspireerd door dit kwaliteitsdenken hebben wij een model ontworpen dat uitgaat van het stelselmatig werken aan verbetering van kwaliteit van leven en werken: ‘de spiraal van zelfrealisatie’©.

Zelfonderzoek en zelfanalyse -> zelfinzicht/zelfkennis -> zelfwaardering -> gedrevenheid en passie

Een evenwichtige manier van leven en werken vraagt zelfonderzoek en zelfanalyse.
Waarom doe ik wat ik doe? Of waarom doe ik sommige dingen niet die ik wel zou willen doen? Waar word ik blij en gelukkig van? Welke ballast draag ik met me mee vanuit het verleden, vanuit mijn opvoeding en ervaringen? Etcetera.

Dit leidt tot zelfinzicht en zelfkennis. Sommige talenten, drives, energieën, of blokkades zitten verborgen onder een laag socialisaties: aangeleerd gedrag dat meestal stilzwijgend wordt overgedragen, soms van generatie op generatie. We doen dingen uit gewoonte, omdat het zo “hoort” of om onszelf aan te passen aan een omgeving.

Vanuit zelfkennis ga je anders handelen. Bewuster, meer in interactie en meer vanuit heldere keuzes. Je zoekt naar taken in je leven die beter recht doen aan jouw talenten. Relaties die daar het best bij passen. Je gaat nieuwe uitdagingen aan en je laat “oud gedrag” los.
Dat gaat soms hortend en stotend, soms met groot enthousiasme en soms met pijn.
Dit leidt tot een toenemende zelfwaardering.

Soms is deze zelfwaardering eenvoudigweg het gevolg van de stappen naar jezelf. Maar vaker moeten we leren om waardering te krijgen voor het nieuwe aangeleerde gedrag, dat soms wezensvreemd is. Dit verloopt meestal snel omdat mensen handelen vanuit de verbinding met zichzelf. Een complicerende factor is dat de omgeving vaak blijft teruggrijpen op “oud gedrag” en niet meegaat in de verandering. Dit is deel van elk veranderingsproces. Het kan ook zijn dat de individu zich zelf niet meer vindt passen in bijvoorbeeld zijn baan of sommige persoonlijke relaties. Uiteindelijk leidt deze weg naar jouw kern van waaruit je (weer) met passie en gedrevenheid in je werk en leven staat.

Er wordt gewerkt met groepsgesprekken, persoonlijke (verdiepings-)opdrachten of opdrachten in kleinere groepjes, veel ervaringsoefeningen en er wordt gebruik gemaakt van audiovisueel materiaal.

Samengevat: hoe dichter je bij jezelf komt hoe kleiner de evaluatiecirkel die als het ware
een spiraal naar binnen is.